Hinge Kirkes historie

Hinge Kirke set fra præstegårdshaven
Hinge Kirke set fra sydsiden af Hinge sø
Hinge Kirke indvendig
Kalkmalerier, de tre øverste af lidelseshistorien, 1. pågribelsen i Getcemane 2. Piskningen 3. Jesus tornekrones Den nederste frise. Den Hellige Slægt (se omtale senere)
Pilatus viser Jesus frem for folket og vasker sine hænder 2. Jesus bærer sit kors .
Korsfæstelsen.
Har forestillet De Hellige Tre Konger
Paulus kirkens skytshelgen

 

Hinge Kirke er beliggende nord for Hinge sø ved landsbyen Hinge.

Hinge Kirke er en af de ældste teglstenskirker i Danmark.den er bygget i midten af 1200-tallet, måske er det munkene fra det nærliggende Allingkloster,der har stået for byggeriet Tiden har været haard ved teglstensbyggeriet, og de oprindelige teglsten ses tydeligst i kirkens østlige del med skraakantsoklen og det tilmurede vindue i apsis. Tårnet,som det ser ud nu, er fra en restaurering foranstaltet af J.A. Fischer til Allinggård i 1779, hvilket kan ses  på vindfløjen. ( i en novelle af Blicher er Fischer omtalt som fruetimehaderen)

Går vi nu ind i kirken, ser man det  flade loft. Det har ikke altid været der. Oprindelig har kirken stået med åben tagstol. Ved reformationen blev kalkmalerierne kalket over og nogle år senere blev loftet lagt. Ved kirkens restaurering i 1984 blev de genfundne kalkmalerier istandsat af National museet. I næsten 500 år har de været skjult for menigheden, nu ses de igen

Den øverste og bedst bevarede frise viser Jesu lidelseshistorie i 6 afsnit. begynder vi fra nordvæggen, ser vi først Jesus, der pågribes i Getsemane Have, derefter piskningen. Det tredie billede viser hvordan Jesus tornekrones,det fjerde Pilatus, der viser Jesus frem for folket og siger Ecce Homo ( se hvilket menneske ). På det femte billede bærer Jesus sit kors ud til Golgata, og på det sidste billede ser vi selve korsfæstelsen.

Den næste frise viser til venstre for korbuen " Den hellige Slægt",dvs, jomfru Maries familie,bl.a,den hellige Anna og hendes slægt, som netop i 1400-tallets slutning var genstand for stor interesse i den katolske kirke.

Til højre for korbuen ses er billede, der nok har forestillet de hellige tre konger, som modtages af jomfru Maria ( Baltazar var ifølge tradetionen navnet på den ene af dem)

At der har været en tredie rækker billeder fremgår af,at der i hjørnet bag prædikestolen ses en stående mand med glorie om hovedet og sværd i hånden. Det forestiller sandsynligvis apostlen Paulus, som blev henrettet med sværd. Da sidealtrene i skibet syd for korbuen almindeligvis var viet til kirkens skytshelgen, er det ikke utænkelig, at Hinge kirke var indviet til apostlen Paulus.

Den, der ser billederne i dag, må tænke på, at de klædedragter, vi ser personerne iført, er 1400-tallets.

Døbefonten er romansk ( Gødvad-gruppen ) og er det ældste inventari kirken.

Den lille smukke altertavle i renæssancestil er fra 1604 og bekostet af sognepræsten Hans Sørensen. I storfeldet, som er delt af korintiske søjler, er der et maleri af Kristus på korset omgivet af skriftsteder.

Tinlysestagerne er foræret kirken i 1677, men det vides ikke af hvem. de bærer initialerne P.N.S.G,  M.J.D.

På korets sydvæg sidder to gravsten over præsten Christen Erichsen og hans hustru Else Hansdatter. 

Prædikestolen er et renæssancearbejde fra 1612 og skænket til kirken af samme præst, Hans Sørensen, som også har skænket altertavlen. Lydhimlen er bekostet af Hans Sørensens efterfølger Christen Erichsen og hustru i 1655. De små felter på prædikestolen viser allegoriske billeder fra 1700-tallet og minder om billeder på bænkegavlene i Søndre sogns kirke i Viborg.

En lysekrone i koret er skænket af Mette Hermansen, Hinge og to lysekroner i skibet er skænket af Jakob Overby og hustru i 1927.

I 1761 lod velbyrdige hr. Christian Fischer til Allinggård klokken omstøbe i Viborg og med 300 pd ny metal forbedre. soli Deo Gloria (Gud alene æren) 

På skibets nordvæg hænger der et epitafium fra ca 1600 med to felter, hvori der er malerier. Det ene forestiller korsfæstlsen ,  det andet opstandelsen. Bemærk præsten, som knæler ved korset- i stedet for som man plejer at se: præsten  i al sin magt og vælde med hustru og levende såvel såvel som døde børn. Teksten fortæller, hvem der har bekostet epitafiet, nemlig Søren Michelsen, død 1597, og hustru, og Hans Sørensen, død 1632 og dennes hustru.Versene er  senere tilføjelser, to vers af Thomas Kingo. Ovennævnte  Hans Sørensen var broder til> Præsten i Thorning< Erik Sørensen, som Blicher har fortalt om i en novelle.

PÅ kirkegården findes to gravsten lige nord for indgangen til kirken, den ene med en romansk korsfigur, den anden en kopi af den sten, som Hans Tausen stod på,da han prædikede den lutherske lære i Viborg. Orginalen, som indtil 1836 lå i Hinge, og som i mellemtiden var blevet brugt som gravsten over herredsfogederne Chr. og Jens Lunow, Frausing, findes nu i Viborg.

Tekst:   Niels Jacobsen.

Billeder: Godtfred Appel.

 Læs Frede Møllers forklaring til kalkmalerierne

Her

 

Se flere billeder fra kirken her

Alteret i Hinge Kirke
Nordvæg med epitafium
Epitafium
Fra prædikestolen
Felt på Prædikestolen
 

Hinge Kirkes historie

Hinge Kirke set fra præstegårdshaven
Hinge Kirke set fra sydsiden af Hinge sø
Hinge Kirke indvendig
Kalkmalerier, de tre øverste af lidelseshistorien, 1. pågribelsen i Getcemane 2. Piskningen 3. Jesus tornekrones Den nederste frise. Den Hellige Slægt (se omtale senere)
Pilatus viser Jesus frem for folket og vasker sine hænder 2. Jesus bærer sit kors .
Korsfæstelsen.
Har forestillet De Hellige Tre Konger
Paulus kirkens skytshelgen

 

Hinge Kirke er beliggende nord for Hinge sø ved landsbyen Hinge.

Hinge Kirke er en af de ældste teglstenskirker i Danmark.den er bygget i midten af 1200-tallet, måske er det munkene fra det nærliggende Allingkloster,der har stået for byggeriet Tiden har været haard ved teglstensbyggeriet, og de oprindelige teglsten ses tydeligst i kirkens østlige del med skraakantsoklen og det tilmurede vindue i apsis. Tårnet,som det ser ud nu, er fra en restaurering foranstaltet af J.A. Fischer til Allinggård i 1779, hvilket kan ses  på vindfløjen. ( i en novelle af Blicher er Fischer omtalt som fruetimehaderen)

Går vi nu ind i kirken, ser man det  flade loft. Det har ikke altid været der. Oprindelig har kirken stået med åben tagstol. Ved reformationen blev kalkmalerierne kalket over og nogle år senere blev loftet lagt. Ved kirkens restaurering i 1984 blev de genfundne kalkmalerier istandsat af National museet. I næsten 500 år har de været skjult for menigheden, nu ses de igen

Den øverste og bedst bevarede frise viser Jesu lidelseshistorie i 6 afsnit. begynder vi fra nordvæggen, ser vi først Jesus, der pågribes i Getsemane Have, derefter piskningen. Det tredie billede viser hvordan Jesus tornekrones,det fjerde Pilatus, der viser Jesus frem for folket og siger Ecce Homo ( se hvilket menneske ). På det femte billede bærer Jesus sit kors ud til Golgata, og på det sidste billede ser vi selve korsfæstelsen.

Den næste frise viser til venstre for korbuen " Den hellige Slægt",dvs, jomfru Maries familie,bl.a,den hellige Anna og hendes slægt, som netop i 1400-tallets slutning var genstand for stor interesse i den katolske kirke.

Til højre for korbuen ses er billede, der nok har forestillet de hellige tre konger, som modtages af jomfru Maria ( Baltazar var ifølge tradetionen navnet på den ene af dem)

At der har været en tredie rækker billeder fremgår af,at der i hjørnet bag prædikestolen ses en stående mand med glorie om hovedet og sværd i hånden. Det forestiller sandsynligvis apostlen Paulus, som blev henrettet med sværd. Da sidealtrene i skibet syd for korbuen almindeligvis var viet til kirkens skytshelgen, er det ikke utænkelig, at Hinge kirke var indviet til apostlen Paulus.

Den, der ser billederne i dag, må tænke på, at de klædedragter, vi ser personerne iført, er 1400-tallets.

Døbefonten er romansk ( Gødvad-gruppen ) og er det ældste inventari kirken.

Den lille smukke altertavle i renæssancestil er fra 1604 og bekostet af sognepræsten Hans Sørensen. I storfeldet, som er delt af korintiske søjler, er der et maleri af Kristus på korset omgivet af skriftsteder.

Tinlysestagerne er foræret kirken i 1677, men det vides ikke af hvem. de bærer initialerne P.N.S.G,  M.J.D.

På korets sydvæg sidder to gravsten over præsten Christen Erichsen og hans hustru Else Hansdatter. 

Prædikestolen er et renæssancearbejde fra 1612 og skænket til kirken af samme præst, Hans Sørensen, som også har skænket altertavlen. Lydhimlen er bekostet af Hans Sørensens efterfølger Christen Erichsen og hustru i 1655. De små felter på prædikestolen viser allegoriske billeder fra 1700-tallet og minder om billeder på bænkegavlene i Søndre sogns kirke i Viborg.

En lysekrone i koret er skænket af Mette Hermansen, Hinge og to lysekroner i skibet er skænket af Jakob Overby og hustru i 1927.

I 1761 lod velbyrdige hr. Christian Fischer til Allinggård klokken omstøbe i Viborg og med 300 pd ny metal forbedre. soli Deo Gloria (Gud alene æren) 

På skibets nordvæg hænger der et epitafium fra ca 1600 med to felter, hvori der er malerier. Det ene forestiller korsfæstlsen ,  det andet opstandelsen. Bemærk præsten, som knæler ved korset- i stedet for som man plejer at se: præsten  i al sin magt og vælde med hustru og levende såvel såvel som døde børn. Teksten fortæller, hvem der har bekostet epitafiet, nemlig Søren Michelsen, død 1597, og hustru, og Hans Sørensen, død 1632 og dennes hustru.Versene er  senere tilføjelser, to vers af Thomas Kingo. Ovennævnte  Hans Sørensen var broder til> Præsten i Thorning< Erik Sørensen, som Blicher har fortalt om i en novelle.

PÅ kirkegården findes to gravsten lige nord for indgangen til kirken, den ene med en romansk korsfigur, den anden en kopi af den sten, som Hans Tausen stod på,da han prædikede den lutherske lære i Viborg. Orginalen, som indtil 1836 lå i Hinge, og som i mellemtiden var blevet brugt som gravsten over herredsfogederne Chr. og Jens Lunow, Frausing, findes nu i Viborg.

Tekst:   Niels Jacobsen.

Billeder: Godtfred Appel.

 Læs Frede Møllers forklaring til kalkmalerierne

Her

 

Se flere billeder fra kirken her