Kontaktoplysninger

sognepræst Mikael Holst Kongensholm

Tlf. 86886005   21606005 Mail: mik@km.dk

Graver: Heidi Jeremiasen Jensen

Kjellerupvej 36 Elsborg 8840 Rødkjærsbro

Tlf. 22456681 mail: jeremiassenjensen@hotmail.com

Kirkesanger: Knud Erik Nebel

Nørskovlundvej 68, 8643  Ans BY

Tlf. 86886198  mail nebel@dlgtele.dk

 

  Menighedsrådsformand Svend Erik Laursen

Illervej 21 Astrup 8620 Kjellerup

Tlf 27292459  Mail: svende-laursen@hotmail.com

 

Næstformand.Inger Døssing

tlf. 86886134  40562029

 

Organist: Marianne Skrydstrup

Tlf. 24921892  Mail: Msj1011@live.com

Kasserer:  Svend Siersbæk ( Uden for  Menighedsrådet )

Tingskrivervej 8, Hinge, 8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 62 44

Kasserer:  Gerda Hjort (ansvarshavende menighedsrådet)

Taskebjergvej 35, 8620  Kjellerup

Tlf.  86 88 66 33  e-mail  hinge@post.opasia.dk

Kirkeværge: Bjarne Jacobsen

tlf.86886331 mobil  30276331  mail: l-b@fibermail.dk

Kontaktperson Mogens Erik Jensen

tlf 86886408.   Mail: mej0101@hotmail.com

 

 

 

 

 

Send en mail