Indvielse af Hinge Kirkes Konfirmandhus

Fra stald til Konfirmandhus

.

 

Den gamle staldbygning set fra bagsiden
Konfirmadhuset set fra præstegården

Endelig invielse af konfirmandhuset

Bordene er dækket
Gæsterne strømmer til
Mange Gæster, også nogle af konfirmander var dukket op

Så kom endelig dagen, hvor vi fik indviet Konfirmandhuset ved Hinge Kirke.

Søndag den 1. febuar 2008

Dagen begyndte med gudstjeneste i Hinge Kirke, hvor biskob Karsten Nissen prædikede. Efter gudstjenesten var der sammenkomst i Konfirmandhuset.Der var mange der fulgte opfordringen, så der skulle hentes flere stole og et extra bord til at sætte op i gangen.

Efter velkomst af formanden fra præstegårdsudvalget  Erik Pedersen blev der serveret en lettere anretning, men nok til at blive mæt

Biskob Karsten Nissen ønskede tillykke med huset.

Menighedsrådets formand Svend Erik Laursen kom i sin tale ind på, at det var ca. 15 år siden, at de første streger til huset var tegnet, og at det først kom igang,da det blev muglig at sælge noget af kirkens arvesølv ( jorden ) og selv beholde pengene.

Svend Erik Laursen gav udtryk for at det var flot byggeri og så frem til at få bygningen i brug, også til andet end kirkelige formål

Sognepræst Frede Møller var glad for, at byggeriet var færdig og i brug, Han håbede, at huset ville blive brugt til mange ting,og lovede, at huset skulle bruges ( Det er præsten, der har brugsretten )

Det første foredrag i Konfirmadbygning, var af Biskob Karsten Nissen med titlen "  Udfordringer til kirken globalt og lokalt "

Erik Pedersen sluttede dagen med at sige tak til alle, der var med til at gøre det til en festlig indvielse.

Så skal der spises
Erik Pedersen og Frede Møller kan også lide maden
Svend Erik Laursen gør sig klar til at tale
Foredrag af Karsten Nissen