Det sker i Hinge

Kirkens nye kirkeskib
Den violette messerhagel

 

 Det sker i Hinge,

Kirkebladet  September - november  December-januar

Se også Aktivitetsblad for Hinge Sogn

www.hinge-noerskovlund.dk

KFUM&KFUK

  Julefrokost